Hus vid arbogaån

Arbogaguiden Arboga Guidevisning Om guiden
 

Arboga

Arboga var under medeltiden en av Sveriges mer betydelsefulla städer. Vadstället vid åkröken var tidigt en central plats i Svealand. Än viktigare blev Arboga då Franciskanerorden förlade ett kloster här någon gång under 1200-talets mitt. Förmodligen valdes staden ut eftersom det var den västligaste omlastningsplatsen av järn från Bergslagen och därför en livligt trafikerad plats.

Sveriges första riksdag 1435
Många bekanta gestalter från medeltiden har passerat Arboga och hade ärenden här. Upprorsmannen Engelbrekt red in med sitt beväpnade följe. Han drev igenom ett riksmöte – det som kom att kallas Sveriges första riksdag - och red härifrån som rikshövitsman.

En viktig medeltidsstad
Gustav Vasa firade vid flera tillfällen jul i Arboga. Han stängde klostret och gjorde munkarnas tillgångar till sina egna. Vid denna strategiskt viktiga omlastningsplats anlade han även ett rustnings- och vapenfaktori, kallat Jäders bruk. Steget från munkars kärleksbudskap till krigsindustri var kort även på medeltiden. Senare blev en av Gustav Vasas mer skandalomsusade och levnadsglada barn, Cecilia Vasa, under en period grevinna av staden. Förmodligen var det inte helt populärt hos borgerskapet då hon var omvittnat slösaktig vilket säkert påverkade stadens skattetryck.

Ett fantasieggande besök
Vid medeltidens slut minskade Arbogas betydelse. Handeln flyttade till andra orter. Klostret hade stängts. Men fortfarande är det lätt att föreställa sig medeltidslivet i Arboga när man går på kullerstenarna eller ser hur åns vatten sakta glider österut under de gamla broarna.

 

Stig Ericsson | Kvarngatan 4 | 732 34 Arboga
Telefon 0589-13463 | Mobil: 073-08 09 029
stig@arbogaguiden.se